Ajurweda to praktyka stosowana od 5000 lat i oznacza dosłownie: “wiedza o życiu” lub “sztuka życia”. Wywodzi się ze starożytnych Indii i nawiązuje do filozofii pochodzącej ze Wschodu. To właśnie dzięki temu podejściu coraz częściej podchodzi się do zdrowia i medycyny w sposób holistyczny. Ten system medycyny tradycyjnej jednoczy ciało i ducha zachowując pierwotną równowagę organizmu.

Ponad pięć tysięcy lat temu w Indiach narodziła się medycyna ajurwedyjska, która jest traktowana nie tylko jako system medyczny, ale również jako sposób życia. Nazwa tej starohinduskiej medycyny składa się ze słów: “ajur” oznaczające życie oraz “veda”, czyli nauka. Ajurweda praktykuje całościowe podejście do człowieka oraz medytacyjne metody leczenia i diagnozy. Ta nauka opiera się o wewnętrzne energie, czyli tzw. dosze, które warto odkryć przed połączeniem się ze światem zewnętrznym.

Dosze splatają się ze sobą i odpowiadają za zachodzące w naszych ciałach procesy. Każdy człowiek ma swoją indywidualną kombinację doszy zwaną konstytucją. Obecnie ajurweda jest zaliczana do medycyny niekonwencjonalnej, natomiast już od 1979 roku, jako koncepcja terapii i zdrowia, posiada, potwierdzony oficjalnie przez WHO – Światową Organizację Zdrowia, status.

Czym zajmuje się ajurweda, czyli działy

Ajurweda jest bardzo rozbudowana i wyróżnia aż 8 działów:

  • chirurgia ogólna,
  • toksykologia,
  • choroby wewnętrzne,
  • laryngologia,
  • prokreacja,
  • pediatria i położnictwo,
  • psychiatria,
  • geriatria i długowieczność.

Największy ewenement stanowi uwzględnienie chirurgii. Jeden z twórców ajurwedy – Sushruta, był chirurgiem, ale trzeba pamiętać, że był to VI wiek przed naszą erą. Pomimo kładzenia nacisku na stan psychiczny i sprawy duchowe, ajurweda uznaje chirurgię za najskuteczniejszą i najszybszą metodę leczenia schorzeń.

Holistyczne podejście do medycyny

Ajurweda skupia się na całościowym podejściu do zdrowia i osiągnięciu równowagi doszami. Działania podejmowane w leczeniu mają na celu modyfikowanie życia codziennego, aby profilaktycznie zapobiegać schorzeniom i wprowadzać równowagę ciała i duszy. Ajurweda wykorzystuje takie praktyki jak:

Medycyna ajurwedyjska często korzysta także z jogi i medytacji, aby nawiązać relację między duchem a fizycznością człowieka.