Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.vitatabs.pl

1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Fabryka Mocy Sp. z o.o., Terenowa 40, 52-231 Wrocław. Numer NIP: 8982173774, REGON:021238998, 0000354541 prowadzącą sprzedaż suplementów diety za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: http://www.vitatabs.pl/.
 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Fabryką Mocy Sp. z o.o.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym vitatabs.pl jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.
 • e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej aktualnie formie.

2. Dane Klienta

 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Fabryka Mocy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta.
 • Fabryka Mocy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

 • Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Fabrykę Mocy Sp. z o.o. zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz do wysyłania kupującemu informacji handlowych i marketingowych Fabryki Mocy sp. z o.o. i/lub jej Partnerów.

4. Zakupy

 • Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą opcji "do koszyka" w witrynie http://vitatabs.pl/pl/basket
 • Dodanie produktu " do koszyka", oraz naciśnięcie przycisku "zamawiam" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 • Zapłata za suplementy diety uiszczana jest na podany w formularzu wysyłkowym na rachunek bankowy Fabryki Mocy lub poprzez system Platności.pl/PayU. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Fabryka Mocy realizuje zamówienie do 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za suplement, powiększonej o koszt przesyłki, jednak zazwyczaj realizacja zamówienia nie jest dłuższa niż 2 dni robocze.
 • Pracownik Fabryki Mocy Sp. z o.o. informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub przekazane telefonicznie.

6. Ceny

 • Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego Vitatabs.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 • Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

7. Dostawa

 • Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

  Przedpłata (przelew lub płatności on-line)

  List ekonomiczny (średni czas wysyłki 4 dni robocze, max. 1kg) 4,50 zł

  List priorytetowy (średni czas realizacji 2 dni robocze, max. 1kg) 6,90 zł

  List polecony ekonomiczny (średni czas realizacji 4 dni robocze, max. 1kg) 7,50 zł

  List polecony priorytetowy (średni czas realizacji 2 dni robocze, max. 1kg) 8,50 zł

  Przedpłata (przelew lub płatności on-line) lub pobranie (płatność przy odbiorze)

  Paczka24 (średni czas realizacji 2 dni robocze, max. 0,5 kg) 12,50 zł, pobranie + 4,00 zł

  Kurier DHL (średni czas realizacji 2 dni robocze, max. 1kg) 16,90 zł, pobranie + 10,00 zł

 • Fabryka Mocy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, ani skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
 • Termin realizacji złożonych zamówień 14 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku Fabryki Mocy Sp. z o.o.

 8. Wady, zwroty

 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 10 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu). Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Fabryka Mocy Sp. z o.o. zwróci uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu, koszty dostawy do Klienta, przy zwrocie towaru nie są zwracane.
 • Fabryka Mocy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 • Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Fabryka Mocy Sp. z o.o. dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.
 • Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

9. Prawa autorskie

 • Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.vitatabs.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże produktów.

10. Zakończenie

 • W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Suplementy diety sprzedawane pod marką Vitatabs posiadają wszelkie cetyfikaty i są dopuszczone do obrotu na terenie RP jako środki spożywcze. Odpowiedzialność za jakość suplementów ponosi producent Biochefa Farmaceutyczny Zakład Naukowo – Produkcyjny Biochefa. Certyfikaty i pozwolenia dostępne są do wglądu w siedzibie Fabryki Mocy Sp. z o.o.
 • Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze sądowej.

Użytkownik zgadza się na to, iż Fabryka Mocy sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi, które są świadczone za pośrednictwem i/lub przy wykorzystaniu serwisu vitatabs.pl przez inne podmioty i osoby trzecie, świadczące usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu, na mocy porozumień z Fabryką Mocy Sp. z o.o. Fabryka mocy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie staja się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Serwisu vitatabs.pl

W przypadku ewentualnych sporów, zarówno Użytkownik, jak i Fabryka Mocy będą dążyć do rozwiązań polubownych,   a w przypadku braku porozumienia poddadzą go do rozeznania właściwego sądu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2016r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl